W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

XML

3. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Protokół uznania ojcostwa .     Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym: Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko...

4. Zmiana imienia (imion) dziecka w okresie do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka     -          Rodzice mogą złożyć osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia...

5. Przyjęcie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko     -          Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł...

7. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od kobiety i mężczyzny. Protokół oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Sporządzenie aktu małżeństwa.     -          Przeszkody małżeńskie ·          Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat...

8. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym - ślub wyznaniowy i jego rejestracja

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od kobiety i mężczyzny. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa.     -          Przeszkody małżeńskie ·          Nie może zawrzeć...

9. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.     -          Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana...

10. Rejestracja zgonu. Sporządzenie aktu zgonu

I.   OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Protokół zgłoszenia zgonu. Akt zgonu. Odpis aktu zgonu.     -          Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego, na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu. -          Do zgłoszenia zgonu są obowiązani małżonek lub dzieci zmarłego, a w dalszej kolejności...

11. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu. Odpisy skrócone, zupełne i odpisy skrócone wielojęzyczne. Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.     -          Odpis aktu stanu cywilnego wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub...

13. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.     -          Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o stanie cywilnym. -          Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą zostać wydane na wniosek,...

16. Odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu. Decyzja odmawiająca odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.     -          Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli...

20. Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

20 wniosek o zmianę nazwiska OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska (imienia i nazwiska). Wydanie decyzji odmownej o zmianie imienia lub nazwiska (imienia i nazwiska).     -        Zgodnie z ustawą zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy...

21. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnionego aktu stanu cywilnego. Decyzja administracyjna odmawiająca uzupełnienia aktu stanu cywilnego.     -     Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie...

22. Sprostowanie aktów stanu cywilnego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego. Decyzja administracyjna odmawiająca sprostowania aktu stanu cywilnego.        -      Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu...

23. Wydawanie kopii dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Wydawanie kopii dokumentu (dokumentów) z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.     -          Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być wydawane w formie dokumentu...

24. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odznaczenia medalami przez Burmistrza Miasta Szczecinek.     -      Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. -...

25. Wydawanie Wielojęzycznego Standardowego Formularza - tłumaczenia pomocnicze

  I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:     Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza.     -   Wnioski o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dot. odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można złożyć: -    jednocześnie z...