W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Deklaracje i informacje podatkowe - zgłoszenie, korekta


Podstawa prawna:

-      ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

-      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa

-      ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

-      ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym

-  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104)

-     rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105)

-     rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i  deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126)

-    rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436)

-  uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie określenia stawek podatkowych w podatku od  nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełnione formularze:

-      osoby prawne:

a)    DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości,

b)    DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,

c)    DR-1 – deklaracja na podatek rolny,

d)    DL-1 – deklaracja na podatek leśny,

-      osoby fizyczne:

a)    IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

b)    DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,

c)    IR-1 – informacja o gruntach,

d)    IL-1 – informacja o lasach.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

1.    Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:

a)    podatek od nieruchomości

-     osoby prawne – do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-     osoby fizyczne – 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części,

-     jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

b)   podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

c)    podatek rolny

-      osoby prawne – do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-      osoby fizyczne – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,

-      jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

d)    podatek leśny

-      osoby prawne – do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-      osoby fizyczne – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym, lub gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,

-      jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

2.   Korekta formularzy – podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy:

* podatek od nieruchomości osoby fizyczne pok. nr 013, tel. 94 37 141 11

* podatek od nieruchomości osoby prawne pok. nr 008, tel. 94 37 140 84

* podatek od środków transportowych pok. nr 005, tel. 94 37 141 12.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, u których obowiązek podatkowy powstał  lub wygasł po 30 czerwca 2019r., składają deklaracje i informacje podatkowe na nowych, ujednoliconych przez Ministra Finansów wzorach dostępnych na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Obowiązujące druki od 1 lipca 2019r.:

  1. Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne: informacja IN-1 oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

- osoby prawne: deklaracja DN-1 oraz załączniki ZDN-1, ZDN-2

  1. Podatek rolny:

- osoby fizyczne: informacja IR-1 oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

- osoby prawne: deklaracja DR-1 oraz załączniki ZDR-1, ZDR-2

  1. Podatek leśny:

- osoby fizyczne: informacja IL-1 oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

- osoby prawne: deklaracja DL-1 oraz załączniki ZDL-1, ZDL-2

Jednocześnie Minister Finansów wprowadził z dniem 1 lipca 2019r. powszechną możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 


Do pobrania

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportowych

- podatek rolny

- podatek leśny

 - druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny obowiązujące od 2016 roku

Powiadom znajomego