W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu wykorzystania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.

Informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:

  1. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą - burmistrzowi;
  2. Osoba prawna - właściwemu marszałkowi województwa.

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:

  1. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Ocena użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest.

Wyniki oceny należy wpisać w "Informację o wyrobach zawierających azbest".

W zależności od liczby uzyskanych punktów w ocenie określa się stopień pilności usunięcia wyrobów i termin kolejnej oceny stanu wyrobów.

Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

 

Wzór „Informacji wyrobach zawierających azbest za poprzedni rok kalendarzowy” dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek w zakładce: Procedury załatwienia spraw – KARTY USŁUG – „Informacja o wyrobach zawierających azbest” a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek, pokój nr 116, 119 – budynek „B”, I piętro.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wypełniony formularz składają w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecinek w Biurze Obsługi Interesanta, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w wersji elektronicznej - platforma ePUAP.

 

 

Załączniki

RODO pdf, 199 kB

Powiadom znajomego