W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

Podstawa prawna - art.  5 ust.1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

 

Burmistrz Szczecinka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Szczecinka zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta Szczecinek, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych, zgodnie z ww. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Szczecinku:
- osobiście,
-
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecinek , pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek,
- elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecinek na platformie ePUAP
(wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu osobistego).JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 108, tel. 94 37 141 10.

 

 

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego