W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Lokalizacja inwestycji

XML

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna: art. 59-87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.   WYMAGANE...

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: art. 50-54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   WYMAGANE DOKUMENTY: 1.     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego*, który powinien zawierać: 1)   mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i...

Decyzje o warunkach zabudowy

  Podstawa prawna: art. 52, 59 – 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który powinien zawierać:   1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i...

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna: art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   WYMAGANE DOKUMENTY: 1.    Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu. 2.   ...

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. WYMAGANE DOKUMENTY: 1.    Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. 2.    Załączniki do wniosku: ·   oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

  Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.   WYMAGANE DOKUMENTY: 1.     Wniosek o wypis i wyrys: ·        z miejscowego planu...

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.   WYMAGANE DOKUMENTY: 1.     Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu...