W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.

2.   Załączniki do wniosku:

·   oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanej osoby lub podmiotu;

·   oświadczenie osoby (podmiotu), na rzecz której decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

·    ewentualne pełnomocnictwo, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;

·   dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

·       za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56,00 zł,

·       za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,

 

wnoszona jest przed złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa na konto Miasta Szczecinek nr: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Jastrowiu. Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

Wyłączenia z opłaty skarbowej lub zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 2-4 oraz art. 7).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby (podmiotu)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pok. nr 209, tel. 94 37 141 46.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

·         za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 


 

 

Załączniki

Powiadom znajomego