W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa - sporządzenie aktu urodzenia dziecka.

 I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Protokół zgłoszenia urodzenia.

Akt urodzenia.

Odpis aktu urodzenia.

 

 

-         Zgłoszenie urodzenia dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania, którego miał miejsce fakt narodzin. W Szczecinku jest to Urząd Stanu Cywilnego.

-         Urodzenie dziecka można zgłosić osobiście lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-PUAP, portal obywatel.gov.pl). Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać matka dziecka lub ojciec, którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili zgłoszenia urodzenia dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL i o zameldowaniu dziecka (pocztą tradycyjną).

-         Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia, Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia z urzędu.

-         Zgłoszenia urodzenia dokonują:

·         matka dziecka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

·         zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.

-         Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

-         Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadaje dziecku z urzędu numer PESEL.

-         W przypadkach określonych w ustawie numer PESEL nadawany jest przez kierownika USC z urzędu także dziecku cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

-         W przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem sporządzenia aktu urodzenia kierownik USC dokonuje z urzędu zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

-         W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć dokument tożsamości – dowód osobisty - osoby zgłaszającej urodzenie dziecka.

-         W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis.

Uwaga: sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa wymaga uprzedniego zmigrowania aktu małżeństwa rodziców dziecka do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy małżeństwo rodziców dziecka zostało zawarte poza Szczecinkiem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

-         Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

-         Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

·         w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej przy zgłoszeniu urodzenia przez pełnomocnika należy przedłożyć w USC.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33,

-         94 37 140 89

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby uprawnionej do zgłoszenia urodzenia lub pełnomocnika.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu dziecka wydawane są bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o urodzeniu dziecka.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 9.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 141 32, 94 37 141 33, 94 37 140 89

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

-         ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Powiadom znajomego