1. W celu określenia polityki przestrzennej miasta Rada Miejska Szczecinek uchwałą Nr XXVIII/257/2016 z 29 sierpnia 2016 roku uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek". Dokument ten nie jest przepisem gminnym, ale zawarte w nim ustalenia są wiążące dla wszystkich organów i jednostek organizacyjnych gminy. Samo studium nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych, ale jest ono miejscem formułowania polityki przestrzennej, tzn. generalnych zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie całej gminy w tym zakresie, w jakim wiąże się to z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów. Studium stanowi podstawę merytoryczną i formalną do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Studium.
  Studium zamieszczone pod niniejszą informacją.
 2. Zbiór danych przestrzennych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek prowadzony jest pod adresem https://mszczecinek.e-mapa.net/wykazplanow/.
 3. Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - załącznik zamieszczony pod niniejszą informacją oraz na stronie systemu informacji przestrzennej Urzędu MIasta Szczecinek pod adresem https://mszczecinek.e-mapa.net?userview=12 .
 4. W oparciu o ustalenia Studium zostały sporządzone i uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 1. Lp.

  Skrócona nazwa planu

  Tytuł uchwały

  Dz. Urz. Woj. Zach.

  1

  28 Lutego I

  uchwała Nr XXXVI/328/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I" w Szczecinku

  poz. 2739

  2

  28 Lutego I-A

  uchwała Nr LXIV/546/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I-A” w Szczecinku

  poz. 5192

  3

  28 Lutego II

  uchwała Nr XXXVI/329/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego II" w Szczecinku

  poz. 2740

  4

  28 Lutego III

  uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 4905

  5

  Armii Krajowej-1

  uchwała Nr X/82/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2018 r. poz. 4494

  6

  Centrum

  uchwała Nr XXVIII/232/2012 Rady Miasta Szczecinek z 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum" w Szczecinku

  poz. 2385

  7

  Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 4906

  8

  zmiana planu Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

  Nr 116, poz. 2114

  9

  Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 3828

  10

  zmiana planu Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1336

  11

  Kaszubska-I

  uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kaszubska-I" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 1414

  12

  Kaszubska-II

  uchwała Nr LI/442/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II" w Szczecinku

  z 2018 r. poz. 487

  13

  Kilińskiego

  uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego" w Szczecinku

  tekst jedn. z

  2019 r. poz. 4907

  14

  Kilińskiego-1

  uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kilińskiego-1" w Szczecinku

  poz. 3487

  15

  Koszalińska-1

  uchwała Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalinska-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2021 r. poz. 2487

  16

  zmiana planu Koszalińska-1 z 8 listopada 2010r.

  uchwała Nr LIII/548/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2013 r. poz. 2435

  17

  zmiana planu Koszalińska-1 z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 592 

  18

  Koszalińska-2

  uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-2" w Szczecinku

  poz. 1132

  19

  Koszalińska-3

  uchwała Nr LI/443/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-3" w Szczecinku

  z 2018 r. poz. 488

  20

  Leśna - Żwirownia

  uchwała Nr XLV/388/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśna - Żwirownia" w Szczecinku

  poz. 3473

  21

  Limanowskiego

  uchwała Nr XXXII/343/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Limanowskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1  do uchwały

  Nr 52, poz. 1381

  22

  Limanowskiego I

  uchwała Nr XXXIX/356/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego I" w Szczecinku

  poz. 3420

  23

  Marcelin-1

  uchwała Nr XVIII/180/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 71, poz. 1290

  24

  Matejki

  uchwała Nr LIV/495/2014 Rada Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

  poz. 4849

  25

  Mierosławskiego

  uchwała Nr XLIV/417/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 115, poz. 2221

  26

  zmiana planu Mierosławskiego

  uchwała Nr XXIV/279/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  z 2009 r. Nr 1, poz. 64

  27

  Mysia Wyspa

  uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Mysia Wyspa" w Szczecinku

  poz. 1025

  28

  Narutowicza I

  uchwała Nr XXXVIII/401/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 593

  29

  Narutowicza II

  uchwała Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 4592

  30

  Narutowicza III

  uchwała Nr XLI/358/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IIII" w Szczecinku

  poz. 2605

  31

  Narutowicza IV

  uchwała Nr XXXIII/297/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IV" w Szczecinku

  poz. 5141

  32

  Ordona-Mickiewicza

  uchwała Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 110, poz. 2150

  33

  Ordona-Mickiewicza I

  uchwała Nr LII/475/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza I" w Szczecinku

  poz. 3964

  34

  Parkowa

  uchwała Nr XXXI/335/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn. z 2018 r. poz. 1941

  35

  Parkowa I

  uchwała Nr XLVIII/442/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I" w Szczecinku

  poz. 2189

  36

  Parkowa II

  uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II" w Szczecinku

  poz. 3831

  37

  Pilska

  uchwała Nr XXXIX/364/2006 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 2738

  38

  zmiana planu Pilska z 25 stycznia 2010r.

  uchwała Nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  Nr 21, poz. 447

  39

  zmiana planu Pilska z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  Nr 93, poz. 1677

  40

  zmiana planu Pilska z 2 lipca 2012r.

  uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  poz. 1926

  41

  zmiana tekstowa planu Pilska z 2 lipca 2012r.

  uchwała Nr XXXIV/330/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku poz. 2848

  42

  Pilska-1

  uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-1" w Szczecinku

  poz. 3059

  43

  Pilska-2

  uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 594

  44

  Pilska-3 uchwała Nr X/99/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku poz. 3509

  45

  Polna-1

  uchwała Nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2021 r. poz. 2489

  46

  Polna-2

  uchwała Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-2" w Szczecinku

  poz. 4852

  47

  Polna-3

  uchwała Nr XIX/182/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2020r. poz. 4188

  48

  Polna-4

  uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4” w Szczecinku

  z 2019r. poz. 589

  49

  Raciborki

  uchwała Nr XXXV/339/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” w Szczecinku

  poz. 3515

  50

  Sosnowa

  uchwała Nr LVII/501/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosnowa" w Szczecinku

  poz. 2627

  51

  Szczecińska

  uchwała Nr XLII/384/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2020r. poz. 4187

  52

  Szczecińska I

  uchwała Nr XXVIII/233/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska I" w Szczecinku

  poz. 2386

  53

  Szczecińska II

  uchwała Nr L/453/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II" w Szczecinku

  poz. 2994

  54

  Szczecińska III

  uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III" w Szczecinku

  poz. 1974

  55

  Szczecińska IV

  uchwała Nr LIV/467/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska IV" w Szczecinku

  poz. 1373

  56

  Szkolna

  uchwała Nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015r. poz. 1415

  57

  Świątki I

  uchwała Nr X/80/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki I" w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1335

  58

  Świątki II

  uchwała Nr LIV/497/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki II" w Szczecinku

  poz. 4851

  59

  Świątki III

  uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III" w Szczecinku poz. 1626

  60

  Trzesieka I

  Uchwała Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" w Szczecinku

  Załącznik nr 1 do pobrania na dole strony

  poz. 5196

  61

  zmiana tekstowa planu miejscowego Trzesieka I uchwała Nr XXXIV/329/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku poz. 2847

  62

  Wiatraczna

  uchwała Nr LX/519/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku

  poz. 3779

  63

  Winniczna

  uchwała Nr XXXIII/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Winniczna" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2014r. poz. 377

  64

  Winniczna I

  uchwała Nr XXXII/286/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winniczna I" w Szczecinku

  poz. 1131

  65

  Zachód III

  uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III" w Szczecinku

  poz. 3873

  66

  zmiana planu „Zachód IV"

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód IV" w Szczecinku

  Nr 111, poz. 2007

   
 2. Trwają prace nad sporządzeniem następujących planów miejscowych
  1. „Marcelin-1” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicą Słupską (w ciągu drogi krajowej nr 20), granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działek ewidencyjnych: nr 94 w obrębie 0015 i nr 11/1 w obrębie 0014. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LIII/456/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku.
  2. „Pilska-4” w Szczecinku - obejmuje obszar  położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Pilską, Waryńskiego, Strefową, Leśną, pasem drogowym obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej nr S11 i granicą administracyjną miasta Szczecinek. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku, zmienioną uchwałą Nr XLIII/397/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2022 r.
  3. „Świątki IV” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Różaną i Konwaliową, granicą działek ewidencyjnych nr: 76, 73 w obrębie 0027, linią brzegową jeziora Trzesiecko, ulicami: Szczecińską (w ciągu drogi krajowej nr 20) i Staszica, granicą działek ewidencyjnych nr: 362/1, 77 i 76 w obrębie 0027 oraz ulicą Wilczkowską. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XII/122/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki IV” w Szczecinku.
  4. „Limanowskiego-1” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku i ograniczony ulicami: Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, Mickiewicza, Witolda Pileckiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XX/205/2020 Rady Miasta Szczecinek z 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” w Szczecinku.
  5. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Parkowa II” w Szczecinku - obejmuje zmianę § 11 pkt 3 lit. j, § 16 pkt 2 lit. c, d i e tekstu uchwały Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3831). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace nad zmianą planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą Nr XX/206/2020 Rady Miasta Szczecinek z 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.
  6. „Trzesieka II” w Szczecinku - obejmuje trzy rozłączne obszary: pierwszy obszar pomiędzy ulicami: Żurawią, Sowią, Gołębią i Słowiczą, tereny oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku symbolami: 8MN i 10MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 11KDW - droga wewnętrzna; drugi obszar przy ulicy Sowiej, części terenów oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku symbolami: 11MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 13KD-D - droga publiczna klasy dojazdowej oraz cały teren infrastruktury technicznej - obiektów i urządzeń elektroenergetycznych - 12E; trzeci obszar przy ulicy Trzesieckiej, teren oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku symbolem 25KDWx - droga wewnętrzna pieszo-rowerowa. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miasta Szczecinek z 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku.
  7. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Narutowicza II” w Szczecinku - obejmuje zmianę § 24 pkt 2 i 3 tekstu uchwały Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4592). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace nad zmianą planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXII/298/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
  8. „Narutowicza II” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Kaszubską, G. Narutowicza i Słupską oraz linią kolejową nr 404 relacji Szczecinek-Kołobrzeg. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXIV/326/2021 Rady Miasta Szczecinek z 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
  9. „Narutowicza V” w Szczecinku - obejmuje działki ewidencyjne nr: 1/1, 2/1, 2/2, 3 i 5 obręb 0008 oraz części działek ewidencyjnych nr: 1/2 i 2/3 obręb 0008. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXV/338/2021 Rady Miasta Szczecinek z 17 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V” w Szczecinku.
  10. „Polna-5” w Szczecinku - obejmuje dwa obszary:
   - działkę ewidencyjną nr 5/54 obręb 0007 położoną między ulicami: Kołobrzeską i Polną;
   - działki ewidencyjne nr: 5/64, 5/65, 28/39, 28/44, 28/45, 28/54, 28/55, 28/56 obręb 0007 i części działek ewidencyjnych nr: 5/66 i 28/33 obręb 0007, położone między ulicami: Kołobrzeską i Polną.
   Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXV/340/2021 Rady Miasta Szczecinek z 17 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” w Szczecinku.
  11. „Mysia Wyspa” w Szczecinku - obejmuje działkę ewidencyjną nr 53/1 obręb 0028 oraz części działki ewidencyjnej nr 1/39 obręb 0011. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXVIII/357/2021 Rady Miasta Szczecinek z 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mysia Wyspa” w Szczecinku.
  12. „Lipowa” w Szczecinku - obejmuje obszar działek ewidencyjnych nr: 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109/2, 111, 112/2, 112/3, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 123, 124, 125 oraz części działek ewidencyjnych nr: 94/2, 397/1, 999 i 1008. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXVIII/356/2021 Rady Miasta Szczecinek z 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa” w Szczecinku.
  13. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Pilska-3” w Szczecinku, obejmuje zmianę tekstu uchwały Nr X/99/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3509)w zakresie § 11 pkt 3 lit. n i o i § 22 pkt 3 lit. n. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace nad zmianą planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą Nr XXXIX/374/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku.
  14. „Kołobrzeska” w Szczecinku, obejmuje obszar położony przy ulicy Kołobrzeskiej w Szczecinku, ograniczony do działek ewidencyjnych nr: 43/5, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2 obręb 0005 Szczecinek, 1/1 obręb 0006 Szczecinek, 5/10, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/41, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 537/1, 537/2 i 537/3 obręb 0007 Szczecinek i części działki ewidencyjnej nr 5/60 obręb 0007 Szczecinek. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XL/384/2021 Rady Miasta Szczecinek z 23 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska” w Szczecinku.
  15. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Kaszubska-II” w Szczecinku, obejmuje zmianę tekstu uchwały Nr LI/442/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 487) w zakresie § 11. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace nad zmianą planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą Nr XLIII/399/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku.

   


   Załączniki:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek
Mapa nr 1 - struktura użytkowania gruntów w Szczecinku w 2015r.
Mapa nr 2 - obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach administracyjnych m. Szczecinek
Plansza uwarunkowań (zał. nr 2A do Studium)
Plansza kierunków (zał. nr 2B do Studium)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" - rysunek