1. W celu określenia polityki przestrzennej miasta Rada Miasta Szczecinek uchwałą Nr XXVIII/257/2016 z 29 sierpnia 2016 roku uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek. Dokument ten nie jest przepisem gminnym, ale zawarte w nim ustalenia są wiążące dla wszystkich organów i jednostek organizacyjnych gminy. Samo studium nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych, ale jest ono miejscem formułowania polityki przestrzennej, tzn. generalnych zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie całej gminy w tym zakresie, w jakim wiąże się to z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów. Studium stanowi podstawę merytoryczną i formalną do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Studium.
  Studium zamieszczone pod niniejszą informacją.
 2. Zbiór danych przestrzennych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek prowadzony jest pod adresem https://mszczecinek.e-mapa.net/wykazplanow/.
 3. Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - załącznik zamieszczony pod niniejszą informacją oraz na stronie systemu informacji przestrzennej Urzędu Miasta Szczecinek pod adresem https://mszczecinek.e-mapa.net?userview=29.
 4. W oparciu o ustalenia Studium zostały sporządzone i uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 1. Lp.

  Skrócona nazwa planu

  Tytuł uchwały

  Dz. Urz. Woj. Zach.

  1

  28 Lutego I

  uchwała Nr XXXVI/328/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I” w Szczecinku

  poz. 2739

  2

  28 Lutego I-A

  uchwała Nr LXIV/546/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I-A” w Szczecinku

  poz. 5192

  3

  28 Lutego II

  uchwała Nr XXXVI/329/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego II” w Szczecinku

  poz. 2740

  4

  28 Lutego III

  uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 4905

  5

  Armii Krajowej-1

  uchwała Nr X/82/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2018 r. poz. 4494

  6

  Centrum

  uchwała Nr XXVIII/232/2012 Rady Miasta Szczecinek z 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Szczecinku

  poz. 2385

  7

  Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 4906

  8

  zmiana planu Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku

  Nr 116, poz. 2114

  9

  Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 3828

  10

  zmiana planu Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko” w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1336

  11

  Kaszubska-I

  uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kaszubska-I” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 1414

  12

  Kaszubska-II

  uchwała Nr LI/442/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2023 r. poz. 2048

  13

  Kilińskiego

  uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 4907

  14

  Kilińskiego-1

  uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kilińskiego-1” w Szczecinku

  poz. 3487

  15

  Koszalińska-1

  uchwała Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalinska-1” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2021 r. poz. 2487

  16

  zmiana planu Koszalińska-1 z 8 listopada 2010 r.

  uchwała Nr LIII/548/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2013 r. poz. 2435

  17

  zmiana planu Koszalińska-1 z 27 czerwca 2011 r.

  uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 592 

  18

  Koszalińska-2

  uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-2” w Szczecinku

  poz. 1132

  19

  Koszalińska-3

  uchwała Nr LI/443/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-3” w Szczecinku

  załączink nr 1A do uchwały

  załącznik nr 1B do uchwały

  z 2018 r. poz. 488

  20

  Kołobrzeska

  uchwała Nr LXI/550/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska” w Szczecinku

  poz. 2720

  21

  Leśna - Żwirownia

  uchwała Nr XLV/388/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśna - Żwirownia” w Szczecinku

  poz. 3473

  22

  Limanowskiego

  uchwała Nr XXXII/343/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Limanowskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1  do uchwały

  Nr 52, poz. 1381

  23

  Limanowskiego-1

  uchwała Nr XLV/421/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” w Szczecinku

  poz. 1493

  24

  Lipowa

  uchwała Nr LX/539/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa” w Szczecinku

  poz. 2055

  25

  Marcelin-1

  uchwała Nr XVIII/180/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 71, poz. 1290

  26

  Matejki

  uchwała Nr LIV/495/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2023 r. poz. 852

  27

  Mierosławskiego

  uchwała Nr XLIV/417/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 115, poz. 2221

  28

  zmiana planu Mierosławskiego

  uchwała Nr XXIV/279/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  z 2009 r. Nr 1, poz. 64

  29

  Mysia Wyspa

  uchwała Nr LX/538/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mysia Wyspa” w Szczecinku

  poz. 2054

  30

  Narutowicza I

  uchwała Nr XXXVIII/401/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 593

  31

  Narutowicza II

  uchwała Nr LI/459/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku

  poz. 3743

  32

  Narutowicza III

  uchwała Nr XLI/358/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IIII” w Szczecinku

  poz. 2605

  33

  Narutowicza IV

  uchwała Nr XXXIII/297/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IV” w Szczecinku

  poz. 5141

  34

  Narutowicza V

  uchwała Nr LI/460/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V” w Szczecinku

  poz. 3747

  35

  Ordona-Mickiewicza

  uchwała Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 110, poz. 2150

  36

  Ordona-Mickiewicza I

  uchwała Nr LII/475/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza I” w Szczecinku

  poz. 3964

  37

  Parkowa

  uchwała Nr XXXI/335/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2018 r. poz. 1941

  38

  Parkowa I

  uchwała Nr XLVIII/442/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I” w Szczecinku

  poz. 2189

  39

  Parkowa II

  uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2023 r. poz. 2050

  40

  Pilska

  uchwała Nr XXXIX/364/2006 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013 r. poz. 2738

  41

  zmiana planu Pilska z 25 stycznia 2010 r.

  uchwała Nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku

  Nr 21, poz. 447

  42

  zmiana planu Pilska z 27 czerwca 2011 r.

  uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku

  Nr 93, poz. 1677

  43

  zmiana planu Pilska z 2 lipca 2012 r.

  uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2021 r. poz. 4513

  44

  Pilska-1

  uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-1” w Szczecinku

  poz. 3059

  45

  Pilska-2

  uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 594

  46

  Pilska-3 uchwała Nr X/99/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku poz. 3509

  47

  zmiana tekstowa planu Pilska-3

  uchwała Nr LXI/551/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku

  poz. 2721

  48

  Polna-1

  uchwała Nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2021 r. poz. 2489

  49

  Polna-2

  uchwała Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-2” w Szczecinku

  poz. 4852

  50

  Polna-3

  uchwała Nr XIX/182/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2020 r. poz. 4188

  51

  Polna-4

  uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4” w Szczecinku

  z 2019 r. poz. 589

  52

  Polna-5

  uchwała Nr XLIX/449/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” w Szczecinku

  poz. 3034

  53

  Raciborki

  uchwała Nr XXXV/339/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” w Szczecinku

  poz. 3515

  54

  Sosnowa

  uchwała Nr LVII/501/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sosnowa” w Szczecinku

  poz. 2627

  55

  Szczecińska

  uchwała Nr XLII/384/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2020 r. poz. 4187

  56

  Szczecińska I

  uchwała Nr XXVIII/233/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska I” w Szczecinku

  poz. 2386

  57

  Szczecińska II

  uchwała Nr L/453/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II” w Szczecinku

  poz. 2994

  58

  Szczecińska III

  uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III” w Szczecinku

  poz. 1974

  59

  Szczecińska IV

  uchwała Nr LIV/467/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska IV” w Szczecinku

  poz. 1373

  60

  Szkolna

  uchwała Nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 1415

  61

  Świątki I

  uchwała Nr X/80/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki I” w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1335

  62

  Świątki II

  uchwała Nr LIV/497/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki II” w Szczecinku

  poz. 4851

  63

  Świątki III

  uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III” w Szczecinku poz. 1626

  64

  Trzesieka I

  uchwała Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  poz. 5196

  65

  zmiana tekstowa planu miejscowego Trzesieka I uchwała Nr XXXIV/329/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku poz. 2847

  66

  Trzesieka II uchwała Nr LI/461/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku poz. 3748

  67

  Wiatraczna

  uchwała Nr LX/519/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku

  poz. 3779

  68

  Winniczna

  uchwała Nr XXXIII/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Winniczna” w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2014 r. poz. 377

  69

  Winniczna I

  uchwała Nr XXXII/286/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winniczna I” w Szczecinku

  poz. 1131

  70

  Zachód III

  uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Szczecinku

  poz. 3873

  71

  zmiana planu „Zachód IV"

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód IV” w Szczecinku

  Nr 111, poz. 2007

   
 2. Trwają prace nad sporządzeniem następujących planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek:
  1. „Marcelin-1” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicą Słupską (w ciągu drogi krajowej nr 20), granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działek ewidencyjnych: nr 94 w obrębie 0015 i nr 11/1 w obrębie 0014. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LIII/456/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku.
  2. „Pilska-4” w Szczecinku - obejmuje obszar  położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Pilską, Waryńskiego, Strefową, Leśną, pasem drogowym obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej nr S11 i granicą administracyjną miasta Szczecinek. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku, zmienioną uchwałą Nr XLIII/397/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2022 r.
  3. „Świątki IV” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Różaną i Konwaliową, granicą działek ewidencyjnych nr: 76, 73 w obrębie 0027, linią brzegową jeziora Trzesiecko, ulicami: Szczecińską (w ciągu drogi krajowej nr 20) i Staszica, granicą działek ewidencyjnych nr: 362/1, 77 i 76 w obrębie 0027 oraz ulicą Wilczkowską. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr XII/122/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki IV” w Szczecinku.
  4. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek” zainicjowana uchwałą Nr XLIX/450/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r. obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta Szczecinek.
  5. Szkolna-2” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku pomiędzy ulicami: Jana Pawła II i Szkolną, który tworzą następujące działki ewidencyjne nr: 994, 993, 992/4, 178/4, 73/3 obręb 0013. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LV/487/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2” w Szczecinku.
  6. Kilińskiego-2” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku pomiędzy ulicami: Kościuszki i Głowackiego, który tworzą następujące działki ewidencyjne nr: 24/1, 156/2, 156/4, 156/5, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11, 156/13, 156/14, 157, 158, 159, 160, 161, 162 obręb 0012 w Szczecinku. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LV/486/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2” w Szczecinku.
  7. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Pilska-2” w Szczecinku, obejmuje zmianę tekstu uuchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 594) w zakresie § 23 pkt 3 lit. c. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku. Prace nad zmianą planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą Nr LV/491/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.
  8. Słowiańska” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicami: Władysława Cieślaka, Słowiańską, Armii Krajowej, Kwiatową, linią kolejową nr 404 (relacji Szczecinek-Kołobrzeg), Wilczym Kanałem i nieruchomościami położonymi po północnej stronie ulicy Szymanowskiego. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LVI/504/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowiańska” w Szczecinku.
  9. Armii Krajowej-2” w Szczecinku - obejmuje działkę ewidencyjną nr 764/2 obręb 0013 i część działki ewidencyjnej nr 764/1 obręb 0013, położone przy skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LIX/528/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 lu tego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej -2” w Szczecinku.
  10. Zmiana tekstowa planu miejscowego „28 Lutego III” w Szczecinku, obejmuje zmianę uchwały Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4905) w zakresie § 6 pkt 1 lit. e. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III " w Szczecinku. Prace nad zmianą planu miejscowego zostały zainicjowane uchwałą Nr LX/537/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
  11. „Cieślaka” w Szczecinku - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Władysława Cieślaka i Słupską, linią kolejową nr 404 (relacji Szczecinek-Kołobrzeg), Wilczym Kanałem, nieruchomościami położonymi po wschodniej stronie ulicy Kwiatowej, ulicą Kwiatową i nieruchomościami położonymi po północnej stronie ulicy Szymanowskiego. Prace nad planem miejscowym zostały zainicjowane uchwałą Nr LXII/563/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka” w Szczecinku.

   


   Załączniki:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek
Mapa nr 1 - struktura użytkowania gruntów w Szczecinku w 2015r.
Mapa nr 2 - obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach administracyjnych m. Szczecinek
Plansza uwarunkowań (zał. nr 2A do Studium)
Plansza kierunków (zał. nr 2B do Studium)