W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu: Andrzej Wasąg

Telefon: 94 37 141 38, pokój nr 114, budynek B

 

Zadania Referatu:

1.     Opracowywanie i realizowanie miejskich planów: reagowania kryzysowego, obrony cywilnej, nadzór nad opracowywaniem takich planów w podległych spółkach miejskich i jednostkach organizacyjnych.

2.     Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej we współdziałaniu z Wydziałami i Referatami Urzędu oraz z kierownikami jednostek i spółek podległych pod Miasto, szefami zespolonych służb, inspekcji i straży.

3.     Dokonywanie oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Burmistrza pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

4.     Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania.

5.     Tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej.

6.     Obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania.

7.     Organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i kierowania obronnością.

8.     Prowadzenie stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej.

9.     Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.

10.  Prowadzenie magazynu sprzętu OC.

11. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego, w tym:

1)  opracowanie planów i programów,

2)  opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów.

12. Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji w ramach planowania obronnego, w tym:

1)  planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,

2)  dokumentacji stanowiska kierowania.

13. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji.

14. Sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywanie rocznych planów kontroli, zarządzanie kontroli oraz koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

15. Wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Burmistrza wynikających z wprowadzenia stanu wojennego - we współdziałaniu z Wydziałami, Referatami Urzędu i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi.

16. Organizowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie ludności.

17. Planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały.

18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a zwłaszcza:

1)  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

2)   prowadzenie dokumentacji związanej z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne,

3)    organizowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z akcją kurierską,

4)   prowadzenie postępowań w sprawie spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego.

19. Prowadzenie kancelarii tajnej i przestrzeganie obiegu dokumentów.

20. Prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej.

21. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sytuacji klęski żywiołowej.

22. Prowadzenie spraw obronnych Urzędu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego