W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wydział Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału: Bogumiła Rybińska

Telefon: 94 37 141 34
Budynek B, I piętro, pokój nr 116

Zadania Wydziału:

1. realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 21 pkt 13, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień;
2. sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska;
3. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania decyzji:
a) wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem;
b) nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w związku ze zmianą stanu wody na gruncie lub odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
4. koordynowanie zadań w zakresie utrzymania właściwej jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta;
5. opracowywanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Miasta;
6. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień;
7. zakładanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień;
8. realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym Miasta;
9. współdziałanie z Wydziałem Komunalnym przy realizacji Programu Gospodarki Odpadami;
10. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o odpadach;
11. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji na odzysk i unieszkodliwianie odpadów;
12. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie;
13. opiniowanie projektów prac geologicznych;
14. współpraca w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej z instytucjami i organami odpowiedzialnymi za koordynację zadań z zakresu ochrony środowiska;
15. sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych;
16. wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
17. przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich rejestracja;
18. koordynacja działań związanych z utylizacją azbestu z terenu Miasta i pozyskiwaniem środków na ten cel;
19. koordynacja działań edukacyjnych dotyczących powietrza, powierzchni ziemi i wody.”

Powiadom znajomego