W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wydział Finansowy

Dyrektor wydziału: Olga Smolińska-Stańczak

tel: +48 94 37 141 15,
Budynek A, parter, pokój nr 010

Zadania Wydziału:

Prowadzenie całości spraw związanych z księgowością, sprawozdawczością budżetową, a także nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, działanie na rzecz pozyskiwania wpływów z podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Wydział funkcji głównego dysponenta środków budżetowych przez:
  1. przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych,
  2. przekazywanie dotacji z budżetu Miasta jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom określonym w budżecie Miasta;
 2. obsługa finansowo-księgowa rachunków bankowych Miasta;
 3. prowadzenie obsługi bankowej Miasta w zakresie kredytów, pożyczek i obligacji;
 4. przygotowywanie projektów planów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych wieloletnich zobowiązań Miasta;
 5. prowadzenie ewidencji księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy pomocowych;
 6. rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek oraz ewidencji ich spłat;
 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i wyposażenia oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku;
 8. przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet w zakresie wydatków;
 9. opracowywanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków;
 10. prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) – rozliczanie w tym zakresie z właściwym urzędem skarbowym;
 11. prowadzenie ewidencji wartościowej gminnych zasobów nieruchomości;
 12. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych, będących wpływami z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Miasto, w tym odsetek i należności ubocznych;
 13. prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw będących dochodami Miasta;
 14. prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, inkasentów opłat;
 15. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Miasta;
 16. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 17. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy 
  o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;
 18. windykacja podatków i opłat lokalnych, w tym wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych;
 19. podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania ww. zobowiązań podatkowych, tj. zastawy, hipoteki;
 20. podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w ww. podatkach i opłatach lokalnych (upomnienia, tytuły wykonawcze);
 21. udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie – Ordynacja podatkowa i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdawczość w tym zakresie;
 22. prowadzenie zadań w zakresie spraw płacowych;
 23. rozliczanie delegacji związanych z podróżami służbowymi;
 24. prowadzenie ewidencji księgowej kaucji mieszkaniowych, gwarancji bankowych oraz depozytów przyjętych w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów;
 25. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Powiadom znajomego