W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919, ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. poz. 1220).

 

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rozwoju

Urząd Miasta Szczecinek, budynek B, pok. 216, tel. 94 37 140 82.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2.    Załączniki:

  ·         Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,

·         zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

·         kserokopię ważnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,

·         posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kategorii B),

·         kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego,

·         kserokopię dowodu rejestracyjnego z wpisem TAXI,

·         dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę licencji.

 

OPŁATY:

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji:

 

·         200 zł (+ 22 zł za każdy wypis) – gdy licencja jest ważna na okres od 2 do 15 lat,

·         250 zł (+27,50 zł za każdy wypis) – gdy licencja jest ważna na okres powyżej 15 do 30 lat,

·         300 zł (+ 33 zł za każdy wypis) – gdy licencja jest ważna na okres powyżej 30 do 50 lat.

 

na konto Miasta Szczecinek nr: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 – Bank Spółdzielczy w Jastrowiu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie później niż w ciągu miesiąca.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  

 

Załączniki

Powiadom znajomego