W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Uchwały Rady Miasta

Jeśli chcesz zapoznać się z uchwałami Rady Miasta Szczecinek, uchwalonymi do końca 2021 r. - przejdź tu

uchwała nr: LXIX/653/2024
uchwała nr LXIX/653/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Szczecinek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/652/2024
uchwała nr LXIX/652/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/651/2024
uchwała nr LXIX/651/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego Samorządów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/650/2024
uchwała nr LXIX/650/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/649/2024
uchwała nr LXIX/649/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/648/2024
uchwała nr LXIX/648/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/262/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/647/2024
uchwała nr LXIX/647/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego, warunków odpłatności za te usługi i trybu jej pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/646/2024
uchwała nr LXIX/646/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/645/2024
uchwała nr LXIX/645/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Mieście Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/644/2024
uchwała nr LXIX/644/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/643/2024
uchwała nr LXIX/643/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barwice z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/642/2024
uchwała nr LXIX/642/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/641/2024
uchwała nr LXIX/641/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/640/2024
uchwała nr LXIX/640/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/639/2024
uchwała nr LXIX/639/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/638/2023
uchwała nr LXVIII/638/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a Miastem Szczecinek w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/637/2023
uchwała nr LXVIII/637/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/636/2023
uchwała nr LXVIII/636/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/635/2023
uchwała nr LXVIII/635/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na lata 2024-2026 na terenie Miasta Szczecinek”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/634/2023
uchwała nr LXVIII/634/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/633/2023
uchwała nr LXVIII/633/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Szczecinek a Gminą Bobolice w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej zapewniającej realizację obowiązku szkolnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/632/2023
uchwała nr LXVIII/632/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Rady Miasta Szczecinek Nr LX/542/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/631/2023
uchwała nr LXVIII/631/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/630/2023
uchwała nr LXVIII/630/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Szczecinek od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/629/2023
uchwała nr LXVIII/629/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca