W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Uchwały Rady Miasta

Jeśli chcesz zapoznać się z uchwałami Rady Miasta Szczecinek, uchwalonymi do końca 2021 r. - przejdź tu

uchwała nr: LV/497/2022
uchwała nr LV/497/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/496/2022
uchwała nr LV/496/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/495/2022
uchwała nr LV/495/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/494/2022
uchwała nr LV/494/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/493/2022
uchwała nr LV/493/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/492/2022
uchwała nr LV/492/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/491/2022
uchwała nr LV/491/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/490/2022
uchwała nr LV/490/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV-421-2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/489/2022
uchwała nr LV/489/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/488/2022
uchwała nr LV/488/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca