Zapytania i interpelacje radnych - 2023 rokZałączniki:

1.1 zapytanie Andrzej Grobelny.pdf
1.1 odpowiedz Andrzej Grobelny.pdf
1.2 zapytanie Joanna Pawłowicz.pdf
1.2 odpowiedź Joanna Pawłowicz
1.3 zapytanie Joanna Pawłowicz.pdf
1.3 odpowiedź Joanna Pawłowicz
1.4 zapytanie Klubu Radnych RdS
1.4 odpowiedź Klub Radnych RdS
1.5 zapytanie Klubu Radnych RdS
1.5 odpowiedź Klub Radnych RdS
1.6 zapytanie Klubu Radnych RdS
1.6 odpowiedź Klub Radnych RdS
1.7 zapytanie Klubu Radnych RdS
1.7 odpowiedź Klub Radnych RdS
1.8 zapytanie Małgorzaty Kubiak-Horniatko
1.9 zapytanie Małgorzaty Kubiak-Horniatko