Uchwały z XVIII sesji Rady Miasta - 12 grudnia 2011r.Załączniki:

Nr XVIII/146/2011 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług pralniczych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Nr XVIII/145/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych
Nr XVIII/144/2011 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
Nr XVIII/143/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kaszubska-I" w Szczecinku
Nr XVIII/142/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr XVIII/141/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/547/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Nr XVIII/140/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
Nr XVIII/139/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok