Uchwały z XV sesji Rady Miasta - 18 października 2011r.Załączniki:

Nr XV/123/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Szczecinku, Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku
Nr XV/122/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr XV/121/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr XV/120/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Szczecinku pod nazwą "Polna-1", ograniczony ulicami: Kołobrzeską, Koszalińską i Polną
Nr XV/119/2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecinek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek (…) za I półrocze roku budżetowego
Nr XV/118/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa składanego lodowiska sezonowego pn. "BIAŁY ORLIK" w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku"
Nr XV/117/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej numer 172"
Nr XV/116/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
Nr XV/115/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok