Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 marca 2024 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2023 z 15 marca 2024 r. znak PP.6220.1.6.2023 dla planowanego przedsięwzięciaZałączniki: