W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

2013 rok

XML

Konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2014 roku

  Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/367/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami...

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Pozaszkolne programy profilaktyki narkomanii promujące zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych" w latach 2014-2016

OGŁOSZENIE   Burmistrz Miasta zatwierdził wyniki otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanych...

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów młodzieżowych" w latach 2014-2016

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)   Burmistrz Miasta Szczecinek ...

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin" w latach 2014-2016

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)   Burmistrz Miasta Szczecinek ...

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego" w latach 2014-2016

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)   Burmistrz Miasta Szczecinek ...

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy" w latach 2014-2016

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)   Burmistrz Miasta Szczecinek ...

Wolontariusz Roku 2013

OGŁOSZENIE KONKURSU „WOLONTARIUSZ ROKU 2013" Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2013".   Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz...