W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Informacja o sesji Rady Miasta Szczecinek

Przewodnicząca Rady Miasta zawiadamia, że III Sesja Rady Miasta Szczecinek, odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, w Sali Posiedzeń nr 101, I piętro Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.05.2024 r.
3. Raport o stanie Miasta Szczecinek za 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2024 rok.
8. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024 – 2036.
10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu typu furgon patrolowy oznakowany na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Szczecinek w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/548/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
14. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Szczecinek.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Szczecinek i określenia przedmiotu ich działania.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/612/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek, w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17. Uchwała w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/90 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
19. Uchwała w sprawie rezygnacji Miasta Szczecinek z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”.
20. Uchwała w sprawie wystąpienia Miasta Szczecinek ze Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
21. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
22. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
23. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
24. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
25. Wnioski i oświadczenia radnych. 
26. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Kuszmar 

Powiadom znajomego