W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXVI/619/2023
uchwała nr LXVI/619/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/618/2023
uchwała nr LXVI/618/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/617/2023
uchwała nr LXVI/617/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/616/2023
uchwała nr LXVI/616/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/615/2023
uchwała nr LXVI/615/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „S11-Leśna” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/614/2023
uchwała nr LXVI/614/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/613/2023
uchwała nr LXVI/613/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/612/2023
uchwała nr LXVI/612/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek, w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/611/2023
uchwała nr LXVI/611/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/610/2023
uchwała nr LXVI/610/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub Seniora” w Szczecinku oraz nadania mu Statutu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/609/2023
uchwała nr LXVI/609/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/608/2023
uchwała nr LXVI/608/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/607/2023
uchwała nr LXVI/607/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dziennym Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/606/2023
uchwała nr LXVI/606/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/605/2023
uchwała nr LXVI/605/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/604/2023
uchwała nr LXVI/604/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/603/2023
uchwała nr LXVI/603/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/602/2023
uchwała nr LXVI/602/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będących własnością Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/601/2023
uchwała nr LXVI/601/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/600/2023
uchwała nr LXVI/600/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Szczecinek do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, którzy wystąpią z żądaniem sprzedaży na podstawie art.198g ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
status uchwały obowiązująca