W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXIX/639/2024
uchwała nr LXIX/639/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/638/2023
uchwała nr LXVIII/638/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a Miastem Szczecinek w sprawie powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/637/2023
uchwała nr LXVIII/637/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/636/2023
uchwała nr LXVIII/636/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/635/2023
uchwała nr LXVIII/635/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na lata 2024-2026 na terenie Miasta Szczecinek”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/634/2023
uchwała nr LXVIII/634/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/633/2023
uchwała nr LXVIII/633/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Szczecinek a Gminą Bobolice w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej zapewniającej realizację obowiązku szkolnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/632/2023
uchwała nr LXVIII/632/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Rady Miasta Szczecinek Nr LX/542/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/631/2023
uchwała nr LXVIII/631/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/630/2023
uchwała nr LXVIII/630/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Szczecinek od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/629/2023
uchwała nr LXVIII/629/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/628/2023
uchwała nr LXVIII/628/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/627/2023
uchwała nr LXVIII/627/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/626/2023
uchwała nr LXVIII/626/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/625/2023
uchwała nr LXVII/625/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023 - 2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/624/2023
uchwała nr LXVII/624/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/623/2023
uchwała nr LXVI/623/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie umorzenia postępowania skargowego w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/622/2023
uchwała nr LXVI/622/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P.S. na działania Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/621/2023
uchwała nr LXVI/621/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/620/2023
uchwała nr LXVI/620/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca