W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LIX/530/2023
uchwała nr LIX/530/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T.Ł. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/529/2023
uchwała nr LIX/529/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie skarg: Pani J.S., Pani E.W., Pana S.M., Pani A.G.; Pani I.K. i Pana A.K. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/528/2023
uchwała nr LIX/528/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/527/2023
uchwała nr LIX/527/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/526/2023
uchwała nr LIX/526/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/525/2023
uchwała nr LIX/525/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/524/2023
uchwała nr LVIII/524/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/523/2023
uchwała nr LVIII/523/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/522/2023
uchwała nr LVIII/522/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/521/2023
uchwała nr LVIII/521/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/520/2023
uchwała nr LVIII/520/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/519/2023
uchwała nr LVIII/519/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/518/2023
uchwała nr LVIII/518/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/517/2023
uchwała nr LVIII/517/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/516/2023
uchwała nr LVIII/516/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowodu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/515/2023
uchwała nr LVIII/515/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/514/2023
uchwała nr LVIII/514/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od obowiązku jej zbycia w drodze przetargu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/513/2023
uchwała nr LVIII/513/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/512/2023
uchwała nr LVIII/512/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/511/2023
uchwała nr LVII/511/2023
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/510/2022
uchwała nr LVI/510/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/509/2022
uchwała nr LVI/509/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Szczecinek na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/508/2022
uchwała nr LVI/508/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/507/2022
uchwała nr LVI/507/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Szczecinek” i „Honorowy Tytuł Zasłużony dla Miasta Szczecinek” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/506/2022
uchwała nr LVI/506/2022
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku