W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: IV/33/2024
uchwała nr IV/33/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Szczecinek odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/32/2024
uchwała nr IV/32/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Czarnobór oraz Nadleśnictwa Szczecinek o uznanie za ochronne lasy położone na terenie Miasta Szczecinek i będące w zarządzie tych Nadleśnictw
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/31/2024
uchwała nr IV/31/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/30/2024
uchwała nr IV/30/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów z wyposażeniem podstawowym dla szpitala w Szczecinku"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/29/2024
uchwała nr IV/29/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: IV/28/2024
uchwała nr IV/28/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/27/2024
uchwała nr III/27/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.Ś. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/26/2024
uchwała nr III/26/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie rezygnacji Miasta Szczecinek z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/25/2024
uchwała nr III/25/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/90 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/24/2024
uchwała nr III/24/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/23/2024
uchwała nr III/23/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/612/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek, w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/22/2024
uchwała nr III/22/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Szczecinek i określenia przedmiotu ich działania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/21/2024
uchwała nr III/21/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/20/2024
uchwała nr III/20/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/548/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/19/2024
uchwała nr III/19/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Szczecinek w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/18/2024
uchwała nr III/18/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/17/2024
uchwała nr III/17/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu typu furgon patrolowy oznakowany na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/16/2024
uchwała nr III/16/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/15/2024
uchwała nr III/15/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/14/2024
uchwała nr III/14/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/13/2024
uchwała nr III/13/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/12/2024
uchwała nr III/12/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/11/2024
uchwała nr III/11/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/10/2024
uchwała nr II/10/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecinek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/9/2024
uchwała nr II/9/2024
jakiego organu Rady Miasta Szczecinek
z dnia
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
status uchwały obowiązująca