Uchwały z XIII sesji Rady Miasta - 22 sierpnia 2011r.Załączniki:

Nr XIII/99/2011 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Nr XIII/98/2011 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników
Nr XIII/97/2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania