Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, u których obowiązek podatkowy powstał  lub wygasł po 30 czerwca 2019r., składają deklaracje i informacje podatkowe na nowych, ujednoliconych przez Ministra Finansów wzorach dostępnych na stronie:
Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne

Broszury informacyjne dotyczące sposobu wypełniania deklaracji i informacji wraz z załącznikami są dostępne poniżej.Załączniki:

mf-broszura-dn-1
mf-broszura-in-1