Stawka roczna opłaty od posiadania psów na 2022 rok jest bez zmian i wynosi zgodnie z poniżej załączoną uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr XXIX/246/2012 z 12 listopada 2012 r.


Kontakt:
Elżbieta Janecka, pok. nr 005 (parter), tel. 94 37 141 12, e-mail: e.janecka@um.szczecinek.plZałączniki:

Uchwała Nr XXIX/246/2012 z 12 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów