Stawka roczna opłaty od posiadania psów na 2024 rok jest bez zmian i wynosi zgodnie z poniżej załączoną uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr XXIX/246/2012 z 12 listopada 2012 r.


Kontakt:
Ewa Szulecka, pok. nr 008 (parter), tel. 94 37 141 25, e-mail: e.szulecka@um.szczecinek.plZałączniki:

Uchwała Nr XXIX/246/2012 z 12 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów