Podatek leśny od 1 ha na rok 2023 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy:

0,220 m3 x 323,18 zł = 71,0996 zł Załączniki: