Podatek rolny na rok 2023 wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta,

obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj:

  1. 2,5q x 74,05 zł = 185,1250 zł
  2. 5,0q x 74,05 zł = 370,2500 zł


Załączniki:

Monitor Polski 2020 poz. 982 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
Uchwała Nr XVI/127/2011 z 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXVI/285/08 z 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XV/139/07 z 3 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr IV/13/06 z 12 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXI/216/04 z 29 listopada 2004r. Rady Miasta Szczecinek w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr LIII/545/10 z 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXXIX/408/09 z 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXIX/248/2012 z 12 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.
Monotor Polski 2018 poz. 1004 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
Monitor Polski 2019 poz. 1017 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
Monitor Polski 2021 poz. 951 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
Monitor Polski 2022 poz. 995 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
Monitor Polski 2023 poz. 1129 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta