Burmistrz Miasta Szczecinek

w każdą środę w godzinach 14.45 - 15.45, pokój nr 102
po uprzednim zapisaniu się w Biurze Obsługi Interesanta.

Zastępcy Burmistrza Miasta

w każdą środę w godzinach 13.45 - 14.45, pokój nr 102
po uprzednim zapisaniu się w Biurze Obsługi Interesanta.

Przewodnicząca Rady Miasta

w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 17.00, pokój nr 006
(zapisy w Biurze Rady Miasta, pok. nr 007, tel. 94 37 141 44)

Interesanci w sprawach dowodów osobistych przyjmowani są:
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:  8:30 - 15:00
CZWARTEK:  8:30 - 17:30
PIĄTEK:  8:30 - 13:00

Pozostali pracownicy - codziennie w godzinach pracy Urzędu.