Burmistrz Miasta Szczecinek
w każdą środę w godzinach 14.45 - 15.45, pokój nr 102
po uprzednim zapisaniu się w Biurze Obsługi Interesanta.


Zastępcy Burmistrza Miasta
w każdą środę w godzinach 13.45 - 14.45, pokój nr 102
po uprzednim zapisaniu się w Biurze Obsługi Interesanta.


Przewodnicząca Rady Miasta
w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 17.00, pokój nr 006
(zapisy w Biurze Rady Miasta, pok. nr 007, tel. 94 37 141 44)Interesanci w sprawach dowodów osobistych przyjmowani są:

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:  8:30 - 15:00

CZWARTEK:  8:30 - 17:30

PIĄTEK:  8:30 - 13:00 

Pozostali pracownicy - codziennie w godzinach pracy Urzędu.