Funkcję Rzecznika prasowego sprawuje Mateusz Ludewicz

Telefon: 735 939 693

Do zadań Rzecznika prasowego należy:

  1. Dbanie o prawidłową politykę wizualną i informacyjną Burmistrza.
  2. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
  3. Współpraca międzynarodowa Miasta.
  4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych na terenie Miasta lub odmowa ich wydania.
  5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu.
  6. Współpraca z Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku w zakresie promocji Miasta.
  7. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych na terenie Miasta lub odmowa ich wydania.