Funkcję Głównego Specjalisty ds. Promocji  i Kontaktów z Mediami sprawuje Mateusz Ludewicz

Telefon: 735 939 693

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Promocji i Kontaktów z Mediami należy:

  1. Dbanie o prawidłową politykę wizualną i informacyjną Burmistrza.
  2. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
  3. Współpraca międzynarodowa Miasta.
  4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych na terenie Miasta lub odmowa ich wydania.
  5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu.