Skład Komisji:

  • Brynkiewicz Jacek  - przewodniczący
  • Pazoła Ryszard - zastępca
  • Peciak-Nazarewska Paulina
  • Kubiak-Horniatko Małgorzata
  • Pawłowicz Joanna


Do zadań Komisji należą sprawy:

a)  opracowywania statutów i regulaminów,

b)  opiniowania projektów uchwał,

c)  organizacji wyborów ławników,

d)  obrony cywilnej, pożarnictwa, straży miejskiej,

e)  wspierania inicjatyw społecznych działających w obronie praw konsumenta,

f)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.