Skład Komisji:

  • Ogrodziński Marek- przewodniczący
  • Kuszmar Grażyna - zastępca
  • Ogrodzińska Ewa
  • Pawłowicz Joanna
  • Grobelny Andrzej

Do zadań Komisji należą sprawy:

a)   ochrony i kształtowania środowiska,

b)   gospodarki odpadami,

c)   utrzymania czystości,

d)   utrzymania zieleni miejskiej oraz zadrzewienia,

e)   zdrowia i jego ochrony,

f)    podstawowej opieki zdrowotnej.