Skład Komisji:

  • Kiedel Szymon- przewodniczący
  • Zawada Krzysztof - zastępca
  • Brynkiewicz Jacek
  • Suchowiejko Wiesław 
  • Rybak Paweł

Do zadań Komisji należą sprawy:

a)    kultury,

b)    oświaty i wychowania,

c)    sportu,

d)    kultury fizycznej,

e)    turystyki,

f)     współpracy z organizacjami pozarządowymi.