Kierownik Biura: Rafał Bołądź

Telefon: 94 37 141 31
Budynek A, II piętro, pokój nr 205

Do zadań Biura Informatyki należy:

  1. planowanie informatyzacji Urzędu;
  2. inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych usprawniających pracę Urzędu;
  3. zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania osprzętu informatycznego i systemów informatycznych;
  4. informatyczne zabezpieczenie baz danych Urzędu;
  5. administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz systemami informatycznymi;
  6. wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI);
  7. gospodarowanie osprzętem informatycznym i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie;
  8. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.