Kierownik Biura: Rafał Bołądź

Telefon: 94 37 141 31, pokój nr 205

 

Do zadań Biura Informatyki należy:

1)    planowanie informatyzacji Urzędu;

2)    inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych usprawniających pracę Urzędu;

3)    zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania osprzętu informatycznego i systemów informatycznych;

4)    informatyczne zabezpieczenie baz danych Urzędu;

5)    administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz systemami informatycznymi;

6)    wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI);

7)    gospodarowanie osprzętem informatycznym i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie;

8)    administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.