Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek z 15 marca 2024 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 6/2023 z 15 marca 2024 r. znak PP.6220.1.6.2023 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 74 MW, na działkach ewidencyjnych nr: 6, 5, 1 w obrębie 0017, 25/5, 25/6, 27, 28/2, 29/1, 460/10, 460/4, 460/6, 460/11, 35/4, 31/8, 36/2, 460/8, 28/1, 37/18, 19/18, 463, 23/13, 21/6, 23/15, 12/6, 12/5, 12/4, 13/8, 466/2, 15, 11, 6/5, 6/3, 24, 8/4, 8/7, 8/5, 8/6, 14/17 w obrębie 0018, 38/2, 39, 40/7 w obrębie 0025 przy ulicach: Leśnej, Strefowej i Waryńskiego w Szczecinku

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2023 (udostępniona w dniach od 15 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. ) - została zdjęta 5 kwietnia 2024 r.Załączniki:

Obwieszczenie zawiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach