Szczecinek, dnia 06.11.2023 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Komisja Przetargowa podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 279 o pow. 400 m², położonej w obrębie 28 przy ul. Kościuszki w Szczecinku ograniczonego do osób władających działkami graniczącymi z działką nr 279 w obr. 28 tj. :

- właściciela działki nr 1/3 w obr. 12 położonej przy ul. Kościuszki w Szczecinku,  
- właścicieli działki nr 148/2 w obr. 28 położonej przy ul. Trzesieckiej1 i ul. Trzesieckiej 1B w Szczecinku.

  

Do przetargu wyznaczonego na dzień 09.11.2023 r. zakwalifikowano :
- P. Zygmunta Kiełbasę.


Załączniki: