Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych: www.szczecinek.pl - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl - Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 2  przy ul. Koszalińskiej 58 w Szczecinku, przeznaczony do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 37 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa
z dniem 06.11.2023 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek  
tj: od 25.09.2023 r. do 16.10.2023  r.Załączniki: