Brak treści artykułu

Załączniki:

Regulamin obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego (wyciąg)
Postanowienie Nr 252/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Szczecinek
Postanowienie Nr 253/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z 21 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
WYTYCZNE dla obwodowych komisji wyborczych – Sejm, Senat i referendum 2023
I ZMIANA wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych (uchwała Nr 224/2023 PKW z 2 października 2023 r.)
II ZMIANA wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych – obserwatorzy (uchwała Nr 225/2023 PKW z 2 października 2023 r.)
III ZMIANA wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych (uchwała Nr 228/2023 PKW z 12 października 2023 r.)
PREZENTACJA PKW ze szkolenia obwodowych komisji wyborczych
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości m. Szczecinek