Brak treści artykułu

Załączniki:

Wykonanie budżetu Miasta Szczecinek za I kwartał 2023
Wykonanie budżetu Miasta Szczecinek za II kwartał 2023