Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora – Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości – Nieruchomości przeznaczone do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

  1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :
- działkę nr 72/19 o pow. 2037  m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego,
- działkę nr 5/69 o pow. 1108 m2 w obrębie 07 przy ul. Kołobrzeskiej,
- działki nr : 100/18 i 100/19 o łącznej pow. 861 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,
- działkę nr 685 o pow. 1827 m2 w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej,
- działkę nr 454/2 o pow. 1307 m2 w obrębie 18 przy ul. Modrzewiowej,
- działki nr : 376/1 i 376/2 o łącznej pow. 1354 m2 w obrębie 18 przy ul. Jodłowej,
- działkę nr 1/149 o pow. 829  m2 w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej,
- działkę nr 111/11 o pow. 2810  m2 w obrębie 28 przy ul. Wichrowe Wzgórze,
 
  1. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :
- działki nr : 501/1, 501/3, 504/1, 517/1 o łącznej pow. 1027 m2 w obrębie 07 przy ul. Świętej Rozalii,
- działkę nr 100/17 o pow. 191  m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,
- działkę nr 112/6 o pow. 383  m2 w obrębie 12 przy ul. Słonecznej,
- działkę nr 434/3 o pow. 792  m2 w obrębie 18 przy ul. Bukowej,
- działkę nr 371/4 o pow. 51  m2 w obrębie 20 przy ul. Toruńskiej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 31 marca 2023 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
  tj: od  17 lutego 2023 r.  do 10 marca 2023 r.


Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży_tabela