Zapytania i interpelacje radnych - 2023 rokZałączniki:

1.1 zapytanie Andrzej Grobelny.pdf
1.1 odpowiedz Andrzej Grobelny.pdf
1.2 zapytanie Joanna Pawłowicz.pdf
1.2 odpowiedź Joanna Pawłowicz
1.3 zapytanie Joanna Pawłowicz.pdf