Brak treści artykułu

Załączniki:

LVI-499-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok