Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku Załączniki: