Przewodnicząca Rady Miasta zaprasza na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 11.12.2023 r., godz.: 14:45, sala 101, I piętro UM Szczecinek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035.
4. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź