Przewodnicząca Rady Miasta zaprasza na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 26.10.2023 r. o godz.: 8:00, sala nr 101, I piętro UM Szczecinek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku oraz Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku.
3. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Nr LVIII/516/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
4. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź